Årsmøte 2014 – NNV-Troms og Tromsø og omegn lokallag

Styret innkaller lokallag og medlemmer til årsmøte 3. april og legger fram årsmelding for 2013. Visste du at Naturvernforbundet i Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon? Nord-Norges kredsforening, forløperen til Naturvernforbundet i Troms, ble stiftet i Tromsø 21. juni 1914, Østlandske kredsforening kom noen måneder tidligere. I Tromsø var vi med og etablerte moderorganisasjonen, og styret er derfor glade for å kunne si at laget i jubileumsåret står godt rustet for å gå videre.

Slik har det ikke alltid vært. Status i 2010 var at alle lokallag i Troms var lagt ned, og fylkeslaget hadde ikke hatt årsmøte siden oktober 2006. Fylkeslaget i Troms har i flere tiår hatt problemer med kontinuitet og med hyppig skifte av leder og styre. Se Historikk og milepæler. FNF Troms kom på plass fra 2010 og samme år ble Naturvernforbundet i Troms konsolidert. I 2011 fikk vi etablert to nye lokallag., og i 2013 har vi fått flere lokale kontakter på plass. I dag er situasjonen langt bedre enn for få år siden.

Ved siden av organisasjonsarbeidet har vi klart å utarbeide grundige uttalelser i noen store inngrepssaker og vi har vunnet 1. slaget i pøbelgransaka Troms. Vi har lagt til rette for varierte jubileumsaktiviteter. Vi mener at driftsåret 2013 er godt ivaretatt, og at grunnlaget for videre drift er godt.

Det ekstraordinære inngrepspresset i Troms krever hardt arbeid og utholdenhet, og skal vi som frivillig organisasjon klare å medvirke i denne situasjonen, trengs ressurser, trofaste støttemedlemmer og aktive tillitsvalgte.

Les mer her
Innkalling til årsmøte
Årsmelding 2013

Tid og sted:
Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00 Stortorget 5, 3. etasje, Tromsø (Fagforbundet 177, inngang N Stortorget)

Årsmøtet i Tromsø og omegn lokallag er kl 1700 samme sted.