Årsmøte 2021

Naturvernforbundet i Troms ønsker velkommen til årsmøte i 2021. I år får du anledning til å delta i å filosofere litt i forkant av selve årsmøtet. Vi inviterer til foredraget «Filosofiske argumenter om miljøetikk» og debatt! Tid: Lørdag 6 mars kl. 17.30.

Sted: Av hensyn til smittevern gjennomføres årsmøtet digitalt på videokonferanse-plattformen Zoom. Lenke: https://zoom.us/j/93524644489

For veiledning om hvordan installere zoom se www.naturvernforbundet.no/digitalemoter

For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf. 902 72 770
Epost: ms@naturvernforbundet.no

Program:

17.30   Velkommen

17.35   Filosofiske argumenter om miljøetikk av Jonas Eivind Jensen

Abstrakt: Dette foredraget vil handle om miljøfilosofi og hvilke etiske forpliktelser mennesker har overfor naturen. Det er en tett sammenheng mellom ulike oppfatninger om hva naturen er, og hva vi bør gjøre for å beskytte den. Jeg vil argumentere mot et biosentrisk syn (der det er individuelle levende vesen som dyr og planter som står i sentrum) og for et økosentrisk syn (der holistiske økosystemer og relasjoner i naturen er sentralt). Jeg tar utgangspunkt i Aldo Leopolds land-etikk, samt egne ideer som bygger på denne. Spesifikt vil jeg utforske om, og på hvilken måte, man kan hevde at fenomener i naturen har verdi i seg selv (egenverdi). Et økosentrisk syn åpner for å antyde noen bestemte svar på dette spørsmålet, og har også mulige konsekvenser for den aktuelle debatten om grønn vekst – og   hva som bør ligge i dette begrepet.

17.55   Debatt     

18.15   Årsmøte

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt.

Sak 3. Årsmelding. Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.

Sak 4. Forslag til aktivitetsplan. Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas.

Sak 5. Regnskap og budsjett. Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt

Sak 6. Valg.

Sak 7. Eventuelt og innmeldte saker. 

Kan sendes til Troms@naturvernforbundet.no

Årsmelding og øvrige årsmøtedokumenter legges ut på vårt nettsted https://naturvernforbundet.no/troms/

Har du innspill til valgkomiteen kontakt innen 27 febr.:

Asbjørh Fyhn tlf. 926 94 427
Eivind Arne Guneriussen tlf. 901 73 597
eivind@bohavet.no

Miljøvennlig hilsen
Naturvernforbundet i Troms

Kontaktinformasjon:
Anne-Lise Mortensen tlf. 970 89 377
Mail: troms@naturvernforbundet.no