Årsmøte 2023

Her kan du laste ned årsmøtepapirer gjennomgått og vedtatt på Naturvernforbundet i Troms sitt årsmøte 2023. Videre følger vedtak gjort på første styremøte.

Vedtatte årsmøtedokumenter: