Årsmøte 2024

Lørdag 6.april har vi årsmøte i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn! Alle medlemmer er velkommen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024
NATURVERNFORBUNDET I TROMSØ OG OMEGN

Vi kaller med dette inn til årsmøte.

            Tid:      Lørdag 6. april 2024, klokken 17:00

Sted:   Fagforbundet Tromsø. Stortorget 5, 3. etg., 9008 TROMSØ (stedet er universelt utformet og tilgjengelig med rullestol og barnevogn)

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte Therese Svenning, tlf: 90243288

Før årsmøtet starter blir det et kort innslag fra klima markeringen og en innledning om bærekraftig bruk av våre felles miljøressurser.

Årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelig nedenfor.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Valg               

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 04. april 2024. Forslag sendes på e-post til Therese Svenning, theresesvenning@gmail.com

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen

Therese Svenning

leder, Naturvernforbundet i

Tromsø og Omegn