Årsmøte i Troms 2023

Tid:     søndag 23 mars 2023, klokken 16:00
Sted:   Fagforbundets lokaler, Stortorget 5, 3. etg., Tromsø.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2023 FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS

Årsmøtet vil også bli mulig å følge på zoom:

https://us06web.zoom.us/j/86439123749?pwd=QTgrQ25oQjFkTkQ5a1VmRHU2L21wdz09

Meeting ID: 864 3912 3749

Passcode: 657093

Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer har stemmerett.

Hvis du har spørsmål om årsmøtet kan du kontakte Naturvernforbundet i Troms:

troms@naturvernforbundet.no

Anne-Lise Mortensen tlf. 970 89 377

Naturvernforbundet i Troms har som tradisjon å invitere inn foredragsholdere over valgte temaer vi ønsker mer kunnskap om.

Naturvernforbundet Troms registrerer at det er mange muligheter til å få nærmere kjennskap til vind og solkraft, men få muligheter til å få innblikk i hva fusjonskraft er og hvor man står i forhold til denne energikilden.

UiT har et unikt forskingsmiljø innen fusjonsenergi i Norge, og vi har invitert Odd Erik Garcia, Professor / Leder UiT Aurora Center DYNAMO, Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet til å komme å formidle kunnskap om denne energiformen.

Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark har siden 2020 hatt et felles prosjekt kalt «Vårt Hav. Troms og Finnmark». Prosjektet omhandler marin forsøpling i Troms og Finnmark og skal bidra til redusert plastforsøpling gjennom forebyggende påvirkningsarbeid, koordinering og organisering av og bistand til ryddeaksjoner. I år kommer vår koordinator Christine Koch og forteller om arbeidet og planene videre i 2023.

Program:

16:00  Velkommen

16:05  «Vårt Hav. Troms og Finnmark», Christine Koch

16:25  Spørsmål

16:35  Fusjonsenergi, Odd Erik Garcia, Professor / Leder UiT Aurora Center DYNAMO

17:05  Spørsmål

17:30  Årsmøte m/saksliste

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  Årsmøtet velger en/flere møteleder(e) for å lede årsmøtet gjennom møtet. I tillegg velges det en/flere referent(er) til å skrive protokoll. Disse er gjerne avklart på forhånd. I tillegg velges det to til å signere protokollen og godkjenne at denne er riktig.

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Årsmøtet godkjenner innkallingen, altså at årsmøtet er lovlig innkalt. I tillegg godkjennes sakslisten for årsmøtet, altså hvilke saker som skal behandles på møtet.

 3. Styrets årsmelding 2022
  Beskrivelse av året som har gått med aktiviteter og resultater. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen som en rapport for fjoråret. Dersom årsmøtet ønsker å legge til noe, vedtas dette punktvis i protokollen.

 4. Regnskap 2022
  Hvor mye penger har laget fått inn og brukt i forrige år.

 5. Innmeldte saker
  Medlemmer kan melde inn saker og forslag til årsmøte innen en frist fastsatt i innkallingen.

 6. Aktivitetsplan 2023
  Årsmøtet vedtar hvilke saker som skal prioriteres i det kommende året, som styret må følge opp.

 7. Budsjett 2023
  Oversikt over inntekter og utgifter man antar vil komme i inneværende år. Det skal henge sammen med prioriteringene som er vedtatt i aktivitetsplanen.

 8. Valg
  Valgkomiteen har foreslått leder for lokallaget, øvrige styremedlemmer og eventuelle varaer. Årsmøtet gjennomfører valget.
  Videre velges valgkomité og revisor basert på forslag fra styret.
  Lokallaget velger også utsendinger til årsmøtet i fylkeslaget.

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 16.04.2023.

Forslag sendes på e-post til troms@naturvernforbundet.no

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen

Anne-Lise Mortensen

leder, Naturvernforbundet i Troms

tlf. 970 89 377


Årsmøtedokumenter: