Årsmøte i Troms

Årsmøtet holdes digitalt på videokonferanse-plattformen Zoom lørdag 12. mars kl. 1600.

I forkant av selve årsmøtet vil det bli holdt foredrag for alle interesserte av Hartvig Christie, seniorforsker i NIVA og Bror Olsen, førsteamanuensis i sosialantropologi ved UIT.

Vi håper på god deltagelse og ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til å delta!

Tid: lørdag 12. mars kl. 1600.

Sted: Zoom videokonferanseplattform: https://us06web.zoom.us/j/89017506354

For veiledning om hvordan installere zoom:
https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/3051691461713708?ref=newsfeed

For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth
ms@naturvernfrrobundet.no
Tlf: 90 27 27 70

For andre spørsmål:
Anne-Lise Mortensen
Mail: troms@naturvernforbundet.no
Tlf. 970 89 377

Program:

16.00
Velkommen!

16.05
HVILKE ARTER GÅR TAPT SAMMEN MED TAPET AV KYSTENS NØKKELARTER, MED FOKUS PÅ PÅGÅENDE TILTAK I TROMS?
Hartvig Christie, Seniorforsker i NIVA

«Det er klart for alle at hugger du skogen blir leveområder for fugl og insekter borte. Det er dårligere kjent hva som skjer under havflaten, og jeg vil vise noen naturtyper og nøkkelarter langs kysten som har vært i tilbakegang og hvilket rikt dyreliv som går tapt sammen med disse. I Troms har tareskogene vært beitet ned av kråkeboller gjennom flere tiår, men nå er en aktivitet startet for å få tareskogen tilbake, med base i Tromsø».

16.25
Spørsmål til Hartvig Christie

16.35
V FOR VILL. OM VERDI OG NATURFORSTÅELSE, OG OM DET SOM IKKE ER FORSTÅTT
Bror Olsen er førsteamanuensis i sosialantropologi ved UIT.
Arbeider med naturbruk og naturforståelse i Nord Norge.

16.55
Spørsmål til Bror Olsen

17.05


ÅRSMØTE

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding
Årsmelding vil bli lagt ut på vårt nettsted https://naturvernforbundet.no/troms/
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Forslag til aktivitetsplan.
Har du innspill kan det sendes til troms@naturvernforbundet.no
Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett vil bli lagt ut på vårt nettsted.
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Valgkomitèens forslag til styre, kasserer, revisor og valgkomite ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Vedtas som fremlagt

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker
Sendes troms@naturvernforbundet.no eller legges frem på årsmøtet.