Årsmøte i Tromsø og omegn 2022

Tid: 27. februar kl: 15:00 – 18:00

Tid: 27. februar kl: 15:00 – 18:00
Sted: Fagforbundet sine lokaler Stortorget 5, 3.etasje.

Det vil bli lagt til rette for å kunne delta over Teams når møtet starter:

For å delta i møtet trykk hær.

Innledning v/Tom Vegard Kiil:
• Felles front for naturen og kystkulturen

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1: ”Årsmøtet er lokallagets høysete myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Sak 3 Årsmelding
Årsmelding ligger vedlagt.
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Forslag til aktivitetsplan blir delt ut på møtet.
Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett
Regnskap ligger vedlagt. Budsjettforslag blir delt ut på møtet.
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Forslag til styre
Leder:
Kasserer:
Styremedlem: Jon-Arne Jørstad
Styremedlem: Ragnar Nilsen
Styremedlem: Agnes Bergstrøm
Styremedlem: Therese Svenning
Styremedlem: Anne Nesbakken
Vara: Kjersti Hellesøy
Vara: Anna Birkeland Olerud

Forslag til valgkomité
Leder for komiteen:
komitemedlem:
Komitemedlem:
Forslag til revisor:

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker
 

Miljøvennlig hilsen
Anne Nesbakken
Styrets epost: tromso@naturvernforbundet.no