Årsmøte Naturvernforbundet i Troms

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Troms. I tillegg til årsmøtet vil det være innledninger i forbindelse med villaksens år. Når: Lørdag 30 mars, kl 1300 Hvor: Fagforbundets lokaler, Stortorget 5, Tromsø

De overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har valgt 2019 som det internasjonale villaksåret.
Naturvernforbundet i Troms har i den anledning valgt å markere villaksens år med et faglig seminar i forkant av vårt årsmøte.

Vi inviterer alle interesserte til vårt åpne seminar, og ønsker samtidig nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøtet som holdes i etterkant.

Program:
13.00 Velkommen!

13.05
«BESTANDSTATUS OG PÅVIRKNING
PÅ VILLE LAKSESTAMMER I TROMS»
Morten Falkegård, dr.scient. i ferskvannsøkologi.
Medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og
forsker ved NINAs avdeling for arktisk økologi i Tromsø.

13.45 Spørsmål/debatt

14.00
«SJØØRRET OG SJØRØYEPROSJEKTET I LYNGEN»
Karl Petter Johansen, fylkessekretær
Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms

14.35
«VILLAKSENS ÅR – NJFF TROMS»
Karl-Petter Johansen, NJFF Troms

14.20 Spørsmål/debatt

14.50
«FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS»
Christine Myrseth, Fylkeskoordinator i FNF Troms

15.00 Pause

15.30 ÅRSMØTE

18.00 Matservering

Fylket dekker reise og overnatting for tilreisende medlemmer, vi ber dere ta kontakt på forhånd. Oppfordrer ellers alle til å gi tilbakemelding om dere kommer.

Frist for innmeldte saker er 22 mars.
Årsmøtedokumenter kan lastes ned fra denne siden. 
naturvernforbundet.no/troms

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/397218801071938/?active_tab=about 


Kontaktperson:
Anne-Lise Mortensen tlf. 97089377
troms@naturvernforbundet.no