Besøk av Truls Gulowsen i Tromsø

Lederen i Naturvernforbundet var innom Tromsø for å delta på Internasjonalt Seminar og for å besøke lokallaget i Tromsø og omegn og fylkeslaget i Troms. Truls holdt blant annet innledningen «Naturvern nytter» i lokallaget og lyttet til fylkeslagets engasjement rund oppdrett, fiske og vindkraft.

Anne Lise Mortensen og Truls Gulowsen

Leder i Naturvernforbundet tar besøkene rundt i landet på alvor. Truls lytter oppmerksomt på det man har å si og er stadig klar med notatblokken. Han er heller ikke redd for å ta en diskusjon eller utordre litt på hvordan man kan jobbe for å få til mest mulig.

Oppdrettsarbeidet i Troms

Truls var særlig interessert i arbeidet rundt oppdrett . At det ikke ble satt av noen lokaliteter til åpne lokaliteter for oppdrett i den siste kystsoneplanen for Trosmø, Karlsøy og Balsfjord har blitt lagt merke til i Naturvernforbundet.

Hvordan Oppdrettsutvalget, fylkeslaget, lokallaget og Forum for Natur og friluftliv (FNF) har jobbet i denne saken gjennom flere å ble gjennomgått. Hermann Klemet Hansen, tidliger leder for oppdrettsuvalget i Naturvernforbundet deltok sammen med Anne Lise Mortensen fra fylket og Christine Myrseth fra FNF. Hermann Hansen trakk særlig frem viktigheten av at man involverer lokalbefolkningen og fagpersoner som professor Peter Ørebech i arbeidet. Lars Kufaas, Regionsekretær for Naturvernforbundet i Nord- Norge gjennomgikk hvordan lokallaget med Ståle Fremnesvik i spissen fulgte opp arbeidet under høringen og frem mot vedtaket.

Vindkraft et nullalternativ

Om vindkraft ble det gjennomgått hvorfor vi ønsker å jobbe for et nullalternativ for vindkraft i Nord-Troms og hvilke verdier som står på spill. Myreseth som også sitter i fylkesstyret i Troms gjennomgikk hvor vi står i arbeidet. Det ble poengtert at naturverdiene i disse områdene er for dårlig kartlagt og får for lite oppmerksomhet.

Kampen for kysten – også en kamp for naturen?

Vi inviterte Paul Jensen og Steinar Elliassen for å støtte opp under fylkeslagets engasjement i arbeidet rundt fiskerispørsmålene. Kampen for kysten er også en kamp om bærekraftige arbeidsplasser hvor man ivaretar bestandene og foredlingen av dem på best mulig måte.