Brev til statsministeren: Ligg unna Ishavskysten og Barentshavet

Kunnskaper og Føre-var-prinsippet må legges til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Brev til statsministeren.

Naturvernforbundet er glade for det ansvaret Regjeringa har tatt for havområdet utenfor Lofoten og på Vesterålsbankene. Samtidig beklager vi at landets statsminister og miljøvernminister går inn for å redusere vedtatte sikkerhetsmarginer og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og Ishavskysten fra Vesterålen til Varanger – oppvekstområder for viktige arter og biologiske nøkkelområder for tradisjonsrik verdiskaping og eksport! Dette er en for høy pris å betale og er stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise, sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern. Kunnskaper og Føre-var-prinsippet må legges til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Åpning kan ikke tillates nå!

Les det felles brevet til statsministeren fra Naturvernforbundets tre nordlige fylkeslag.