Fornyelse og forankring

Årsmøtet torsdag 3. april var fornøyd med innsatsen som er gjort i 2013 og at det er lagt et godt grunnlag for videre drift. Det nye styret ble valgt enstemmig og Ragnhild Sandøy ble gjenvalgt som leder. 2014 blir et spennende år med feiring av 100-årsjublieet og mange aktiviteter .

Før selve årsmøtet fortalte Trine Strømme som var vår gjest, om hvordan de arbeider med medlemsaktiviteter og Levende kyst  i Østfold.

Vi ser nå fram til jubileumsåret og spennende aktiviteter for gamle og nye medlemmer:
• et eget jubileums turprogram med fossevandringer og andre vandringer i  utvalgte naturperler i Troms
• jubileumsbok
• Natur i 100 – naturlig helaften 18. oktober, med variert program film, foredrag, utstilling, ureist mat
Mer informasjon kommer

Med dette laget har Naturvernforbundet god kompetanse og forankring fra sør til nord i Troms. 
Leder:
Ragnhild Sandøy, Tromsø (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Rolf Egil Haugerud, Tromsø
Kristoffer Reiersen, Nordreisa – ny
Gunn Elin Fedreheim, Harstad – ny
Silje Lundberg, Tromsø – ny
Varamedlemmer:
Anne Kari Eliassen, Tromsø
Vegard Skogland, Tromsø – ny
Øystein Normann, Harstad