Forslag til utredningsprogram for vannkraftutbygginger i Skibotn og Stordalen, Storfjord kommune

Planprogram Troms Kraft sin utvidelse og opprusting Skibotndalen, samt Statskogs søknad Stordalen kraftverk. Fellesuttalelse via FNF Troms her

Her er lenke til NVE sak.