Frarår konsesjon til oppdrett i Storbukta i Balsfjorden

Naturvernforbundet i Troms vil på det sterkeste tilrå at Balsfjord kommune tar vare på den verdien den unike fjorden er, bevarer fjorden som oppdrettsfri sone og avslår den omsøkte konsesjonen. Balsfjorden har store verdier knytta til unike arter med egen sildestamme og loddestamme, til unik natur med våtmarksområder som har RAMSAR-status samt Lyngsalpan landskapsvernområde og flere naturreservater. Balsfjord kommune og Midt-Troms Museum har også ambisjoner om å få et eget naturinformasjonssenter på fjordmuseet. Om dette lykkes vil det gi flere kompetansearbeidsplasser og styrke kommunen som reisemål, basert på nettopp naturmiljøet i fjorden.

I dag er fjorden oppdrettsfri sone. Dette verdsettes av mange som bor ved  fjorden og av de som besøker kommunen. Balsfjorden er som landskap et yndet mål for mange naturfotografer. Dette gir kommunen betydelig og gratis markedsføring som besøksmål for mange segmenter og inntekter til servicenæringene.
 
En ren og godt forvaltet fjord uten risikabel og forurensende oppdrett må være målet for forvaltninga av Balsfjorden. Naturvernforbundet i Troms vil på det sterkeste frarå konsesjon, se vår uttalelse her