Fredninger og verneområder

1928
Grantre med Krüppelzappen, Lenvik prestegård, Troms.
2 store furutrær — «Kongen og Dronningen» — i Kvenangen, Troms
En stor furu på Diviåsen, «Divimodammen» i Målselv, Troms

24.2.1928 
Norges første naturreservat, Bekkenesholmen i Tysfjorden fredes ved kgl. resolusjon. Det ble ikke sagt noe om verneform, Holmen har vært kalt naturpark og nasjonalpark.

22.3.1928 
Junkerdalsura – Balvatn, Saltdal

6.9.1932 
En stor bjerk på Rye Holmboes eiendom Storhaugen i Tromsø naturfredet ved kgl. Resolusjon1932 Storfuru «Madammen», på Divi-åsen i Målselv, Troms fyl

18.11.1932 
Kalksteinsgrottene  i Mo herred, Rana fredes

24.5.1935 
Fuglelivet på Statens fyrstasjoner fredes

1951
«I Troms finnes ingen fredede områder, men der er strøk — både større og mindre — som burde bevares urørte.»

1962 Ånderdalen
«På et møte i Tranøy kommunestyre i 1962 sluttet man enstemmig opp om et forslag om å legge ut et område på 3I 000 mål skog og byfjell til naturpark. Dermed vil Senja trolig få den første naturpark i Troms. Området er et vakkert og skiftende stykke norsk natur.»  Les artikkel av Hans K. Eriksen i årsmeldingen fra 1962 her

1970 Dividalen
«En naturverngruppe i Målselv. Troms, der bl. a. Torbjørn Kvammen sitter i ledelsen, gjennomførte i 1970 en aksjon mot planlagte reguleringer av Devdisjavrre (Dødesvann) m. v. Bakgrunnen for aksjonen var frykt for at de planlagte reguleringer bare representerer første trinn i en langt større utbygging som bl. a. vil komme til å berøre den planlagte nasjonalparken i Øvre Dividal. Ikke minst gjennom verdifull bistand fra forsker Arne K. Sterten (medlem av forbundets vassdragskomité) kunne NNV yte aksjonen i Målselv støtte i form av faglige utredninger avholdelse av pressekonferanse. sekretærhjelp m. m. Da Stortinget behandlet saken sommeren 1970 ble konsesjon gitt, men det ble uttrykkelig fastslått at ytterligere reguleringer ikke må komme på tale.»

1970 Ånderdalen nasjonalpark på Senja
Utvidet 19. 9.1975 og 4. 6.2004

1971  
Øvre Dividal nasjonalpark, utvidet i 2006

1973  
Verneplan for vassdrag I: Vern av Melåa, Rensåelva, Salangselva, Ånderelva, Rossfjordvassdraget, Målselva, Sagelva, Skogsfjordelva, Breivikelva, Lyngsdalselva og Manndalselva

19.9. 1975  
Nord-Fugløya naturreservat

15.12.1978  
Skipsfjord landskapsvernområde

28.11.1986 
Reisa nasjonalpark Ráisduottárhaldi landskapsvernområde

1980  
Verneplan II for vassdrag. Vern av Botnelva, Gausvikelva, Tennevikelva, Håkavikelva, Sommersætelva, Sagelva,
Grasmyrvassdraget, Lakselva (Senja), Fauldalselva, Navitelva, Badderelva, Nordbotnelva, Kvænangselva og Storelva(Burfjorden)

1986  
Verneplan for vassdrag III. Vern av Spanselva, Barduelva, Nordkjoselva, Reisavassdraget, Oksfjordvassdraget

1993  
Verneplan for vassdrag IV. Vern av Jægervasselva,Sørdalselva, Botnelva, Kvalvikelva, Nord-Rekvikelva
og Skalsaelva.

2000 
Nordkvaløy – Rebbenesøy landskapsvernområde

20.2.2004 
Lyngsalpan landskapsvernområde / Ittugáissáid suodjemeahcci

4.6.2004 
Verneplan for kystregionen i Troms fylke

4.6.2004 
Sør-Fugløya naturreservat

25.2.2011 
Rohkunborri nasjonalpark