Godkjenning av treslagsskifte og utplanting av sitkagran og lerk. Avvisning av klage