Handlingsplan 2011 – 2013. Utfordringsnotat. Naturarv og energibalanse – nødvendig i nordområdene

Naturarven er del av vår kultur, og vakre landskap og gode naturopplevelser er viktig for folkehelsa og bærekraftig næringsliv. Naturvernforbundet vil ta vare på naturarven i nord. Nordområdesatsing og klimapolitikk må bli mer enn naturinngrep.