Her kan du se den digitale sofasamtalen – «Plass til natur i det grønne skiftet?»

Er det plass til naturen i det «grønne skiftet», er grønn vekst og økonomi mulig? – Se opptaket fra vår livesending:

Tema for sofasamtalen:

Er det plass til naturen i det «grønne skiftet», er grønn vekst og økonomi mulig, og hva må vi eventuelt få på plass for å få til «gjennomgripende samfunnsendringer» som FNs Naturpanel har vist til som helt nødvendig? Naturvernforbundet i Troms ønsker en debatt, samt synspunkter på om den valgte grønne omstillingen lar seg gjennomføre uten at det vil føre til ytterligere tap av natur, naturkrise og forringelse av økosystemene.

Vi inviterte et svært kompetent og interessant panel for å hjelpe oss med disse spørsmålene. Opptaket ovenfor er fra vår livesending den 22 august. 2021.  Les mer…