Historisk medlemsvekst og ny leder i Naturvernforbundet i Troms

Søndag 13. mars holdt Naturvernforbundet i Troms sitt årsmøte, og kunne samtidig feire en medlemsvekst på 20 prosent, den største prosentmessige veksten blant alle av Naturvernforbundets fylkeslag. I rene tall er det kun kommet flere nye medlemmer til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, og Hordaland. Samtidig ble Anton Petter Hauan valgt til ny leder i fylkeslaget.

–  Det er helt fenomenalt å se at så mange nye mennesker har funnet veien inn i Naturvernforbundet, og at vi i året som har gått har hatt en vekst i antall lokallag i fylket. Vi ser at stadig flere folk blir engasjert i natur- og miljøsaker, og vi planlegger å fortsette denne utviklingen i året som kommer, sier nyvalgt fylkesleder Anton Petter Hauan.

 Organisasjonen vedtok også fire satsningsområder for 2016. Blant annet vil de samle fylkespartiene, næringslivet og fylkets interesseorganisasjoner i kravet om at Nord-Norge banen blir utredet i forbindelse med Nasjonal Transportplan.

– Tog-debatten i Nord-Norge har i mange år vært opprettholdt av noen få spesielt interesserte, men nå ser vi antydningen til at både politikere og næringsliv begynner å tro på at vi kan satse på jernbane i Nord-Norge. Det er på tide at regionen står samlet om felles visjoner dersom vi skal kunne nå fram med kravene i Oslo, sier Hauan.

Blant de andre hovedsatsingene er kampen for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– En av våre viktigste saker i 2016 vil være å bygge opp motstanden mot en oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kunnskapen, statens egne miljøfaglige etater og folket i nord sier nei til oljeboring i dette området. Det er på tide landsdelens egne politikere lytter.

Hauan ble enstemmig valgt til leder for Naturvernforbundet i Troms, etter at Silje Lundberg gikk av som følge av nestledervervet i Naturvernforbundet nasjonalt. I styret får Hauan følge av Rolf Egil Haugerud, Vegar Skogland, Silje Lundberg, Therese Hugstmyr Woie, Therese Idström, Vera Eriksen, Jon Petter Ervik, Ingunn Irene Rivertz Vatne og Karianne Drage.

–  De to neste årene blir avgjørende for utviklingen i Norge, og jeg er svært glad for å få muligheten til å bidra til en miljøvennlig utvikling av Nord-Norge gjennom ledervervet i Naturvernforbundet i Troms, avslutter Hauan.

Her er de politiske hovedsatsningene til Naturvernforbundet i Troms i 2016:

  • Sak 1: Sikre at miljøvennlige transportløsninger i Troms blir prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029
  • Sak 2: Sikre at politikere og organisasjoner i Troms sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
  • Sak 3: Arbeide mot den store økningen i oppdrettsnæringa i Troms, og fremme det miljøvennlige og bærekraftige fisket. 
  • Sak 4: Vern om naturarven