Historiske dokumenter fra fylkes- og lokallag i Troms

Her presentere gamle årsmeldinger, årsmøtereferat og medlemsblad fra Naturvernforeninger i Troms. Informasjonen her er ikke komplett, og er hentet fra fylkeslaget sine medlemsblad og dokumenter samlet tilfeldig av undertegnede gjennom mange år. Foreningene har hatt ulike navn og omfattet en eller flere kommuner. I presentasjonen her er bare kommunenavn oppgitt. For fylkeslaget og Kvænangen sine medlemsblad vises det til siden om Medlemsblad. Materialet er samlet og lagt ut på nett vinteren 2015 av Eilif J Nilssen.

Troms (fylkeslaget)
Årsmeldinger: 1977, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 20012005-06
Årsmøtereferat: 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 19881997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006

Kvænangen
Årsmelding: 1980

Nordreisa
Årsmeldinger: 1987, 1994, 1995

Tromsø (lokallag)
Årsmeldinger: 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1994 aktivitetsrapport, 1995, 1995 kortversjon, 1996, 1998, 1999, 2001
Årsmøtereferat: 1993
Medlemsblad: 1992, 1994-1, 1994-2, 1994-3, 1995

Balsfjord og Storfjord
Årsmeldinger: 1980, 1986, 1987, 1989, 1990, 1995

Lenvik – Berg – Torsken – Tranøy – Sørreisa -Dyrøy
Årsmeldinger: 1985 stilfelsesmøte, 1985, 1986 aktivitetsrapport, 1986, 1989, 1990, 1994, 1995, 19971998, 1999

Tranøy
Årsmeldinger: 1989, 1990

Målselv
Årsmeldinger: 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996-1999

Bardu
Årsmeldinger: 1989, 1994, 1995

Harstad
Årsmeldinger: 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995