Høringsuttalelse om økt MTB for oppdrettslokalitet på Larstangen

Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelse angående søknaden om utvidelse av MTB ved lokaliteten Larstangen i Karlsøy kommune. Dette mener vi blant annet bryter med Fiskeridirektoratets anbefalinger.

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet og FNF Troms på lenkene på høyre side.