Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune – 24.11.2014