Høringsuttalelse til sjømatindustriutvalgets innstilling