Ingen skam å snu – fornybarsatsinga sett fra nord

Adventseminaret i Tromsø er et samarbeid mellom FNF Troms og Naturvernforbundet Troms og er det 4. i rekka. Et stort antall vann- og vindkraftkonsesjoner ligger i kø hos NVE. Utbyggingene medfører store inngrep i inngrepsfri natur og attraktive friluftsområder, mens energien ikke kan dokumenteres å erstatte fossil energi. I 2013 har både Naturvernforbundet og DNT tatt et kritisk oppgjør med måten fornybarsatsinga foregår på. Den blåblå regjeringen har lagt fram tiltak for raskere kraftutbygging Det er på tide å samle krefter, og finne ut hvordan vi kan bidra til at vi kommer ut av denne floken.

Program:

18:00  Åpning – Bakgrunn for og status i fornybarsatsinga, v/ FNF

18:15   Naturmangfold og sumvirkninger i NVEs konsesjonsprosess – erfaringer med metodikk, Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya,  v/ Virve Ravolainen, biolog

18:35  Veien fram til Naturvernforbundets landsmøte om energipolitikken, v/ Ragnhild Sandøy, NNV Troms

19:00  Regjeringa Solbergs nye grep  for raskere gjennomføring av fonybarsatsing, v/ FNF

19:15  Kaffepause

19:30  Gruppearbeid – hvorfor og hvordan  nå fram med vårt syn og behovet for en time-out innenfor vind- og vannkraft?   

20:00  Diskusjon i plenum

20:20  Målrettet arbeidsverksted

– utforme åpent brev til regjering og storting, evt konsesjonsmyndigheter,

– utforme en pressemelding

21:00  Avslutning

 Se hele programmet her

Informasjon:

Eivind Høstmark Borge, troms@fnf-nett.no, tlf. 4141 7339.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte!