Jubileumsbok ute nå: Naturarven i nord i 100 år

Gjennom de siste 100 årene har en rekke miljøslag stått i nord. Naturvernforbundet i Troms kan, i samarbeid med Nordkalottforlaget, med glede presentere jubileumsboka «Naturarven i nord i 100 år»!

Naturvernforbundet i Troms er landet nest eldste natur- og miljøorganisasjon. 
100-års-jubileumsboka har et mangfold av innfallsvinkler: Om verdier og forvaltning, fugl og fisk, landskap og historie, fjorder og innland, fortidas villreinfangst, vindkraft og energipolitikk. Her skildres naturperler og forurensning, og ildsjelers engasjement og innsats for naturarven. Det handler om retten til natur, inngrep og konsekvenser, vern og jus. Her er fundamentale spørsmål, drøftinger av store tema, – og korte stykker fra grupper og lokale lag. Her er det stoff fra steder som Finnsnes, Kvænangen, Tromsø, fra Bardu og Balsfjord, og også tema som angår hele landsdelen. Og det er om mennesker som har gjort en innsats for naturen og miljøet. Felles for bidragsyterne er at de ønsker å gjøre synlig sammenhengene mellom natur, miljø, klima og levende liv – også globalt. Redaktør for boka er Ragnhild Sandøy. 

Boka vil lanseres i Tromsø i november, og ha en forlansering under landsmøtet i Naturvernforbundet 5.-7. november.  Boka kan bestilles på følgende vis:  – Pr Brevpost til Nordnorsk Magasin og Nordkalottforlaget, Tranøyvegen 3935, 9392 Stonglandseidet. – Pr telefon: 778 54 610 (til Karin i administrasjonen vår på Stonglandseidet) – Pr e-post: karin@nordnorsk-magasin.no – Via bestillingsskjema i Bokbua nordnorskmagasin.wordpress.com/bokbua/ – Pr facebookmelding via www.facebook.com/nordnorskmagasin