Jubileumsboka Naturarven i nord i 100 år – tegn deg til vår Tabula Gratulatoria

I 2014 feirer Naturvernforbundet 100 års-jubileum. Den nord-norske kretsforening av Landsforeningen for naturfredning, forløperen for Naturvernforbundet i Troms, ble stifta 18. oktober 1914. Naturvernforbundet i Troms er dermed landets nesteldste natur- og miljøorganisasjon.

I Troms vil vi markere denne begivenheten med å vise hvordan ildsjeler i Naturvernforbundet, kunstnere og fagfolk har bidratt til å ta vare på natur i nord gjennom historia – ved å spre kunnskaper gjennom tekst og bilder gjennom sitt virke og liv. Vi ønsker også å få fram hvorfor og hvordan natur- og miljøvernet er viktig i framtidas Troms.
Boka er en samling tekster som på ulikt vis hedrer personer og omhandler verdier og utfordringer i arbeidet med den verdifulle naturarven i nord.

Vi fortjener ei jubileumsbok med bidrag fra og om naturvenner i nord gjennom 100 år
For å kunne gi ut denne boka trenger vi økonomisk støtte. Dersom du gir et bidrag vil du bli ført opp på vår Tabula Gratulatoria, det vil si at du får navnet ditt eller navnet på bedriften din oppført fremst i boken, og du vil få tilsendt et eksemplar av boka.