Jubler for framtidsrettet vedtak om bompenger i Tromsø

Naturvernforbundet i Troms jubler for vedtaket som ble gjort i kommunestyret onsdag kveld, og at Tromsø nå etter alle solemerker kommer til å innføre bompenger og rushtidsavgift. Det vil være helt nødvendig for å få bukt med både dårlig byluft og kø-problematikk, samtidig går pengene til å finansiere tidenes satsning på samferdsel i Tromsø. Tromsø har nå tatt et viktig steg på veien mot å bli en miljøby.

– Kommunestyret har nå gjort et kritisk viktig vedtak for at Tromsø skal kommune utvikles på en miljøvennlig og effektiv måte. Dette vedtaket vil stå seg som et av de viktigste enkeltvedtakene som har blitt gjort de siste tiårene. Det er en seier for de som ønsker bedre byluft, penger til bedre kollektivtrafikk, bedre framkommelighet for gående, syklende og, ikke minst, de som er helt avhengig av å bruke bil slipper å stå i kø hver morgen og ettermiddag, sier Anton Petter Hauan, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Taktskifte i kommunepolitikken

Vedtaker i onsdagens kommunestyremøte er et bredt forlik utarbeidet mellom 8 av 9 partier i kommunestyre, noe som ikke alltid har vært tilfelle i Tromsøpolitikken. Forrige gang innføring av rushtidsavgift var oppe til vedtak i kommunen ble det først vedtatt, men senere omgjort etter en mediestorm i byens aviser.

– Jeg gremmes fortsatt av kuvendingen som ble gjort av nesten samtlige partier og politikere i forkant av kommunevalget i 2011, den gange snudde de alle kappa etter vinden når det kom litt mediekjør. Likevel, det er et stort plaster på såret at et nesten enstemmig kommunestyre står bak dagens vedtak. De betyr at enigheten om bompenger kommer til å stå seg over tid, og framtidige valg. Nå kan den store satsningen for et bedre transportsystem og en bedre by begynne, stadfester Hauan.

Den eneste måten å realiesere en bymiljøavtale

Fremskrittspartiet har vært ute i media og mener at byens transportutfordringer kan løses uten bomring, og med et lite påslag på drivstoffavgiften. Naturvernforbundet er ikke enig i utsagnet og mener at det FRP har ført folk bak lyset. Byens miljøutfordringer, samt behovet for å få nok penger til bymiljøpakken gjør at bompengefinansiering er eneste gangbare løsning.

Jeg vet ikke om jeg skal kalle det for løgn eller om FRP er bare usaklig optimistiske, de fører uansett folk bak lyset når de sier at vi ikke trenger bompenger. Drivstoffavgiften vil ikke ha effekt på rushtidsproblematikken og den drar ikke inn like mye penger som en bomring vil kunne gjøre, sier Hauan og fortsetter:

Målet her er å realisere en mer miljøvennlig og effektiv by, og da trenger vi en bymiljøavtale med staten. Skal vi få en bymiljøavtale med staten kan ikke privatbilismen vokse, og helst netto reduseres. Skal vi få til det, er ikke drivstoffavgiften et egnet virkemiddel, uansett hva FRP eller andre måtte drømme om, slår Hauan fast.

Mener at drivstoffavgift er distriktsfiendtlig

Samtidig som Naturvernforbundet mener at den foreslåtte økningen av drivstoffavgiften ikke vil løse byens trafikkutfordringer, peker vi også på at drivstoffavgiften er dårlig nytt for kommunens distrikter.

Med drivstoffavgift blir det dyrere å bo på steder som Sommarøy og Breivikeidet, og en del folk i distriktene jobber kanskje ikke heller i sentrum. Hva er mest urettferdig, å betale for det man faktisk kjører innenfor bysonen eller subsidiere sentrumsnære bilister over bensinpumpa på Joker Sjurnes? Spør Hauan retorisk

Roser Tromsøpolitikerne for å tørre å være upopulær, og håper fortgang i miljøsatsingen

På tross av tåkelegging fra FRP, mediestorm og mange sinte kommentarer på sosiale media, har kommunestyret i dag vist at de kan stå igjennom en tøff periode og likevel gjøre det miljøvennlige og riktige, men kanskje litt upopulære vedtaket.

– Fra kommunestyrets talerstol ble det hevdet at man om 20 år kommer til å takke dagens kommunestyre, jeg er ikke helt enig. Jeg gir det maks 3-5 år, før vil folke-opinionen være positiv til bompenger. Det vil skje når man ser at tiltaket fungerer. Tromsøpolitikken har vært herjet av uenighet og omkamper, noe som fører til at folk ikke tror det kan bli noe bedre.  Nå må politikerne, så hurtig så mulig, gå i gang med miljøsatsingen og skape litt optimisme igjen, avslutter Hauan. 

Vil du lese mer om hva bompengene skal brukes til, eller om bymiljøavtalen generelt? Gå inn på http://tenktromso.no/