Jubler for oppdretts-nei i Tromsø Kommune

I dag vedtok Tromsø kommunestyre i sin behandling av Klima-, energi-, og miljøplan at det ikke skal gis tillatelse til nye åpne oppdrettsanlegg i Tromsø kommune. Naturvernforbundet hyller vedtaket, dette er ett riktig skritt i oppdrettspolitikken fra Tromsø.

Oppdrettsnæringen vokser seg stadig større uten å løse de store miljøproblemene de skaper, det er en nødvendighet at politikerne tar kontroll over disse.

-Vi jubler for kommunestyrets vedtak. Dette er et viktig og modig vedtak først og fremst for miljøet i fjordene våre, men også for oppdrettsnæringa, som får insentiv til å utvikle seg i en miljøvennlig retning. Dette er et banebrytende vedtak i Norge og kan bety en helt ny oppdrettspolitikk hvor miljøet står i forsetet, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet

-Oppdrettsnæringen fører til store lokale miljøpåvirkninger, blant annet i form av utslipp og fisk som rømmer, disse problemene må vi ta hånd om før vi kan tillate næringa å vokse ytterligere. Lukkede anlegg er en del løsning på disse problemene, fortsetter Lundberg

Naturvernforbundet og øvrig miljøbevegelse har over langt tid jobbet for at myndighetene skal stille strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, og i Nord-Norge har Naturvernforbundets lokallag hatt dette som en av sine viktigste miljøsaker.

– Med dette vedtaket går Tromsø Kommune i føringen for mer miljøvennlig oppdrett. Nå er det viktig at vedtaket fra denne planen, følges opp i neste rulleringen av kystsoneplanen. Samtidig må næringen nå gire opp arbeidet med å utvikle lukket teknologi, slik at framtidig aktivitet og vekst ikke ytterligere skader fjordene våre, sier Magnus Storvoll Strømseth, leder i Naturvernforbundet i Tromsø.

– Vi håper nå at flere kommuner, og nasjonale myndigheter, ser til Tromsø og følger i samme retning. Bare slik at vi sikre at oppdrettsnæringa blir ei framtidsnæring, avslutter Silje Lundberg.

Slik lyder det faktiske vedtaket: “Tromsø kommune tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner og eksisterende konsesjoner forlenges ikke uten at det drives i lukkede anlegg”