Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag – Spansdalen, Lavangen