Kommunedelplan for Ramfjord – brev til kommunal og moderniseringsminister

Brev sendt på vegne av Naturvernforbundet til Jan Tore Sanner i forbindelse med behandlingen av kommunedelplan for Ramfjord