– Krever køprising og tog til Tromsø

Silje Lundberg, nyvalgt leder av Naturvernforbundet i Troms, krever at Tromsø kommune innfører køprising i kommunen, og at Tromsbanen utredes med sikte på utbygging. – Det er på tide Troms viser veien mot et mer miljøvennlig samfunn, sier Lundberg.

Mandag 27. april avholdt Naturvernforbundet i Troms sitt årsmøte, hvor det ble valgt nytt styre. Silje Lundberg, tidligere leder i Natur og Ungdom, ble valgt som leder av Naturvernforbundet i Troms etter å ha sittet i styret i ett år. 

– Jeg er beæret over å bli valgt som leder av Naturvernforbundet i Troms, og håper jeg viser meg tilliten verdig. Jeg håper å kunne bidra til at miljø- og klimasakene i enda større grad blir satt på dagsorden, og at enda flere blir medlem av landets eldste miljøorganisasjon, sier Lundberg. 

Årsmøtet vedtok blant annet uttalelse om køprising i Tromsø og kravet om en ny utredning av Tromsbanen. Da det i 2009 ble gjennomført en utredning av banen fra Narvik til Tromsø, var det i beregningene ikke tatt med transport av fisk og malm, heller ikke persontransport. 

– Vi mangler en utredning som både tar inn over seg at det bor folk i Nord-Norge, og at særlig fisken vi produserer her spises i andre deler av landet. Derfor er det helt nødvendig at politikerne nå iverksetter en utredning av jernbanelinje mellom Narvik og Tromsø med sikte på utbygging, sier Lundberg.

Naturvernforbundet er også bekymret over hvordan Tromsø kommune skal nå målet om at det ikke skal være noen vekst i privatbilismen, og krever derfor tiltak som både bedrer fremkommelighet, og som kan skaffe sårt tiltrengte penger til kollektivtrafikken i byen. Dersom dagens reisevaner fortsetter i Tromsø, vil biltrafikken øke med 20 prosent og vi vil få 25.000 flere daglige bilturer i 2030. Dette er en utvikling verken Tromsøs infrastruktur eller miljøet kan tåle.

– Det er på tide med en ny satsing fra Tromsø kommune. Det er på tide å gå fra tilrettelegging for forurensende bilbruk, til heller å legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange. Innføring av køprising vil forbedre framkommeligheten, beredskapsforholdene og bymiljøet, og dermed en mer miljøvennlig byutvikling, avslutter den nyvalgte fylkeslederen.