Ligg unna Malangsgrunnen og Tromsøflaket! Ishavskysten og Barentshavet er oss gull verd

27.03. har fylkeslagene i nord sendt et felles brev til regjeringa og appellert om å legge Føre-var-prinsippet til grunn for forvaltninga og skjerpe sikkerheta i kyst- og havområdene våre. Oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet er viktig, førstkommende helg skal man diskutere Vern av Barentshavet og Ishavskysten – fra Vestfjorden til Varanger.

11. mars lanserte regjeringa sin petroleumsplan. Naturvernforbundet er glade for at Regjeringa har tatt ansvar for Lofoten og på Vesterålsbankene. Stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise og sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern går landets statsminister og miljøvernminister inn for å redusere sikkerheta og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og nært land langs Ishavskysten. Dermed utsetter regjeringa biologiske nøkkelområder, vakre landskap og tradisjonsrik eksport for store belastninger og risiko. Dette er en for høy pris å betale. Dette er en diskriminering vi ikke vil akseptere.