Mer bjørn i Norge, men langt igjen til bestandsmålet

Det var 71 bjørner i fjor. Det viser en undersøkelse som ble utført for Direktoratet for naturforvaltning i fylkene fra Trøndelag og nordover. – Endelig en positiv melding om bjørn, sier Lars haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. – Men bjørnen er likevel en utrydningstruet art, og det er langt igjen til målet som Stortinget har vedtatt om 15 ynglinger i året.

Tidligere var det anslått at det var ca. 55 bjørner i Norges. Det oppjusterte tallet presenteres i en rapport som Bioforsk Svanhovd har skrevet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Statens naturoppsyn, elgjeger og andre samlet over 700 prøver av ekskrementer og hår fra bjørn. Disse prøvene er DNA-analysert ved Bioforsk. Ut fra dette konkluderer Bioforsk i sin rapport til DN at prøvene stammer fra 71 bjørner.

Lite tyder imidlertid på at det er norsk bjørneforvaltning som er årsaken til økningen. Forskere viser heller til Sverige, der bestanden har hatt sterk vekst. Det er anslått at Sverige har 2 500 bjørner, og dette kommer Norge til gode.

– Ei bjørnebinne yngler hvert fjerde år. Derfor trengs det mange individer om vi skal nå bestandsmålet, 15 årlige ynglinger, konluderer Lars Haltbrekken.

Last ned Bioforsk Svanhovds rapport

Les oppslag på nettsiden til Direktoratet for naturforvaltning