Mineraler, milliarder, miljø og motstand – gruvekonferanse i Kautokeino

Naturvernforbundet innbyr til gruvekonferanse i Guovdageaidnu 01.–03.11.2013. Der ønsker vi å samle folk fra hele Nordkalotten som er kritiske til den store gruvesatsinga som nå pågår i både Noreg, Sverige og Finland. Vi vil sette søkelys både på enkelte gruveprosjekter, på regjeringenes mineralstrategier og på lovverk og forvaltning av mineralsaker.

Mer informasjon og program for seminaret finner du her.