Minneord – Hans Kristian Eriksen har forlatt denne verden

Naturvernforbundet i Troms vil takke Hans Kristian Eriksen for den store innsatsen han har gjort med å synliggjøre og verne om natur- og kulturarven fra Vesterålen til Varanger, så vel lokalt som på tvers av riksgrenser og etniske grenser.

Hans Kristian Eriksen  (4. april 1933 – 8. juni 2014) vokste opp i Kiberg i Varanger. Heile sitt voksne liv bodde han på Stonglandseidet i Tranøy kommune på Senja sammen med kona, Erna fra Stangnes. Sammen fikk de tre døtre. Hans Kristian var lærer, forfatter og lyriker.

Hans Kristian arbeidde med å synliggjøre og verne natur- og kulturarven, fra Vesterålen til Varanger, lokalt, og på tvers av riksgrenser og etniske grenser.

Innsatsen hans har satt varige spor i form av publikasjoner, fotografier, museumsanlegg og nasjonalparker. Forfatterskapet hans har i hovedsak omhandla natur- og kulturhistorie knytta til Andfjorden og Senja og historiske ferdselsveger mellom kysten, vidda og Tornedalen. Hans produksjon etterlater seg tekster og fotografier, utgivelser av bøker, årbøker og Nord-norsk Magasin. Han har dokumentert kulturminner og etablert bygdemuseum og samiske friluftsmuseum.

Helt fra 60-tallet har Hans Kristian ivra for å få på plass nasjonalparker på Senja og i Varanger. Da Naturvernforbundet arrangerte sitt landsmøte i Troms i juni 1966, inngikk ei båtreise til Senja med besøk i Ånderdalen i programmet. Både Ånderdalen og Varangerhalvøya er nå verna som nasjonale naturskatter.

Hans Kristian var medlem i Naturvernforbundet i mange år og representerte Troms i forbundets landsstyre. I 2011 ble han hedra med æresmedlemskap.
 
I takknemlighet for det du ga og din innsats for natur- og kulturarven.