Nå kommer filmen om Ottar Brox!

Nå kommer filmen som Naturvernforbundet i Troms har ventet på. Ottar Brox har vært viktig for kampen for Kysten og for alle oss som kjemper for at allmenningen til havs skal ivearetas på best mulig måte og fortsatt gi grunnlag for bosetning og sysselsetting i Nordnorske kystsamfunn.

Ottar Brox har stått på barrikadene og kjempet for kysten hele livet. Han skrev klassikeren «Hva skjer i Nord-Norge?» i 1966. Allerede da advarte han om favorisering av de store på bekostning av de små. Filmen følger den nå 90 år gamle krigeren fra barndommen på Senja til hans tidlige karriere som forsker, og deretter som stortingspolitiker hvor han kjempet for å utvide sonen for kystfiske og forsvare en bærekraftig, desentralisert ressursforvaltning som skal sikre fiskerier og foredlingsanlegg langs kysten.

Kampen for kysten går hånd i hånd med kampen for bærekraftig bruk av havet. Kysfolket har levd av samspillet med havet i tusner av år. Fiskeriene baserer seg i stor grad på fiskens gytevandringer. Hver vinter kommer skreien inn til kysten for å gyte. Her kan den fiskes uten store klimautslipp og landes i kystsamfunn for videreforedling. Industrialiseringen av fiskeflåten har ført til økt effektivitet, men har utviklet seg til et fiske som går i feil retning når det kommer til samspillet med miljøet og folkene som bor her.

God forvalting av ressursen er en av Norges viktigste miljøspørsmål. Filmen kommer samtidig som den mest avgjørende meldingen om fiskeri skal til behandling i Stortinget.

Naturvernforbundet i Troms behandler sammenhengen mellom kystfolkes kamp og miljø i vårt høringsinnspill til vårt høringsinnspill til Kvotemelding 2.

Vi håper at flest mulig tar seg turen til Tromsø for å se filmen om en av de viktigste stemmene for kysten. Nå kommer endelig filmen om Ottar Brox som vi har ventet på!

Filmen har premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival 2023:

Premiære: Onsdag 18. januar Kl 16:30, Aurora Kino Fokus, Sal 1

Andre visninger

Torsdag 19. januar

Kl 11:30
Verdensteatret

Fredag 20. januar

Kl 18:45
Verdensteatret

Søndag 22. januar

Kl 11:30
Verdensteatret