Natur i Nord konferansen 16 oktober

Naturvernforbundet Troms er tilsluttet samarbeidsforumet FNF Troms og gjennom forumet arrangerer vi naturkonferanse hver høst sammen med andre organisasjoner innenfor natur og miljø. Å sette natur på dagsorden og skape gode møteplasser er en viktig prioritering for oss.

På foto ser vi vår styreleder Per Inge Guneriussen (som også representerer oss i FNF- Troms sitt styre) sammen med Jann- Oskar Granheim, styreleder i FNF Troms. Spente før konferansestart!

Bakgrunnen for konferansen:

Naturkrise og klimaendringer rammer sårbare økosystemer i nord, samtidig som det grønne skiftet og et politisk ønske om vekst i nord øker behovet for areal i våre områder.

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for å forstå tålegrensene for naturen vår og hva som kjennetegner naturen her. Hvilke naturverdier forvalter vi, hva er de verdt og hva er nødvendige tiltak for å møte natur- og klimakrisen? Er det særlige hensyn vi trenger å ta i nord for å gjøre de beste valgene for nordnorsk natur? Hva gjør vi i møte med usikker eller manglende kunnskap – og har vi en naturpolitikk som prioriterer satsing på forskning og kunnskapsinnhenting?

Program og opptak er tilgjengelig her.

Det ble en flott konferanse med 97 fysisk påmeldte og 133 som fulgte med digitalt. Vårt styre var godt representert sammen med Vårt Hav og lokallaget Tromsø og Omegn. Det var en spennende dag med mye godt faglig stoff fra både forskere, organisasjoner og Statsforvalter.

Vi ser frem til neste konferanse og er godt fornøyde med det faglige samarbeidet vi har i forumet.

Som alltid takk til våre frivillige som deltok, hjalp til med gjennomføring og deltok med innspill i utformingen av konferansen.