Naturvernforbundet 100 år

19. februar for 100 år siden ble strategien for å danne en landsforening som skulle ta vare på natur lagt rundt et kafebord i Oslo. De skulle starte 3 kretsforeninger og deretter Norsk forening for naturfredning. I løpet av 1914 kom den østlandske, den trønderske og den nord-norske kretsforening på plass slik at landsforeningen ble formelt stifta høsten 1914. I jubileumsåret vil vi i Troms by på mye naturglede med vandringer i fylkets vakre fosselandskaper og 18. oktober Naturlig helaften sammen med gamle og nye samarbeidspartnere. Følg med!

STØTT VÅR SAK!
Vær med og vern om norsk natur og livet som rører sig der.
Støtt oss i vårt arbeide med å verne om våre store og små dyr:
Bjørnen, reven, trekkfugl ene, blomstene, trærne, osv. Vi har plikter mot de
kommende slekter og vi har plikter mot de henfarne.

Drep ikke dyr til unyttes! Rykk ikke unødig planter op med rot! Bryt ikke trærnes grener av!
Vern særlig om de dyr, blomster og trær som hører dig og ditt hjemsted til og
sørg for at andre respekterer det som der søkes vernet om.

Landsforeningen for naturfredning og dens kretser er behjelpelig med å sikre fredlysning ved kongelig resolusjon eller tinglysning. «Meld slekt og venner inn som livsvarige eller årlig betalende medlemmer av en kretsforening.

Ordene fra 1914 kan meget godt brukes om situasjonen vi opplever her nord i 2014: Nordområdesatsinga, mineralsatsinga, fornybarsatsinga, petrosatsing, konsesjons- og kvotesystemene i fiskeriene, osv. Alle satsinger handler om overføring av rettigheter til kapitalinteresser som vil hente ut ressurser og maksimere profitt og gjøre store inngrep i natur og kultur. I mange lokalsamfunn skaper det te frykt og uro, og i disse dager samler Kystopprøret motstand langs hele kysten.

Byens  ledere og beste menn og kvinner i borgerskap og akademia i Tromsø var med i den nord-norske kretsforening fra starten, og i flere generasjoner var foreningas arbeid forankret ved Tromsø museum.  I dag savner vi engasjement fra politikk og næringsliv. Naturvern er en investering for framtida og fellesskapet!