Naturvernforbundet i nord ber regjeringa verne om Ishavskysten og Barentshavet

27.03. har fylkeslagene i nord sendt et felles brev til regjeringa og appellert om å legge Føre-var-prinsippet til grunn for forvaltninga og skjerpe sikkerheta i kyst- og havområdene våre. Oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet er viktig, førstkommende helg skal man diskutere Vern av Barentshavet og Ishavskysten – fra Vestfjorden til Varanger.