Naturvernforbundet mot planene om utvida oppdrett og fiskeripolitikken til regjeringa

Landsstyret i Naturvernforbundet vedtok 8.2.2015 to uttalelser om oppdrett og fiskerispørsmål.

Les  uttalelsen om oppdrett

Les uttalelsen om fiskeri