Naturvernglede for vern av vassdrag i Troms

Stortinget vil nå verne over 50 nye vassdrag. – Det er gledelig at Straumselva nå blir vernet, sier leder Cecilie Steffen i Naturvernforbundet i Troms. – Behovet for å ta vare på norsk vassdragsnatur er like stort som andre lands ansvar for den tropiske regnskogen, sier Steffen.

Dessverre kom ikke den verneverdige Rakkfjordelva. med i verneplanen i denne omgang. Naturvernforbundet vil argumentere for å få disse vassdragene vernet ved neste korsvei.

I forbindelse med stortingsbehandlingen har Norges Naturvernforbund arbeidet hardt for å få vern av Vefsna, Nausta, Bjerkreimsvassdraget og Tovdalsvassdraget helt ut til kysten. Øvre og midterste del av Tovdalsvassdraget er vernet fra før. Av disse verdifulle vassdragene er det bare Vefsna som ikke blir vernet i denne omgang. Nå vil Naturvernforbundet føre kampen for vern av Vefsna videre med full styrke.

Vefsna har maksimal verneverdi både med hensyn til geologi, biologi, landskapsbilde, friluftsliv, kulturmiljø, samiske interesser og landbruk. Vassdraget er svært variert med markerte fosser, stryk, gjel, stilleflytende partier, grotter og jettegryter. Ingen vassdrag er bedre kvalifisert for vern enn Vefsna.

To tredeler av vassdragene i Norge er bygd ut, og sju av de ti høyeste fossefallene er temmet. 26 av elvene har mistet laksebestanden på grunn av vassdragsregulering, noen ganger i kombinasjon med sur nedbør, veier eller andre inngrep. Norsk vassdragsnatur har lidd nok. Det som ikke lar seg måle i kilowattimer og kroner har også en verdi, enten det nå er buldrende fosser, klukkende bekker eller roen ved bålet langs sakteflytende vann.