Navn og navneendringer

Gjennom årene ble det flere navneendringer. Den siste var i 1989 da det kom en oppfordring/pålegg fra sentralt hold om enhetlig navneendring i organisasjonen med Naturvernforbundet i … Medlemsbladet het fortsatt Troms Naturvern, men fra nr 2, 1989 står det som undertittel «Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms» I nr 1 1989 har halvparten av lokallagene i Troms for første gang navnet Naturvernforbundet i …

1914                Landsforeningen for naturfredning

1914                Nord-Norges kredsforening

1936                Landsforbundet for naturfredning i Norge

1957                Troms Naturvernforening

1962                Norges Naturvernforbund

1971                Troms Naturvern

1989                Naturvernforbundet i Troms