Nei til oppdrettsindustri i fjordene og skjærgården

Forslaget til kystsoneplan for Tromsø-regionen må avvises. Planen er full av feil og mangler og innebærer frislipp av skadelig industri i fjordene og skjærgården. Forslaget er basert på mangelfullt kunnskaper om livet i havet og en neglisjering av industriens miljøskadelige virksomhet og allmennhetens rettigheter på sjøen.

Naturvernforbundet i Troms ser det som uforsvarlig med oppdrettsindustri i sjø. Fjordene og skjærgården må forvaltes med største omhu. Farleder og gamle ferdselsveger på sjøen tilhører allmennheten og skal holdes åpne. Vi vil ikke ha oppdrett og dumping i sjøen. Oppdrett må skje under kontrollerte former på regulerte industriområder på land. Staten og fylkeskommunene må sette igang et systematisk program for kartlegging av livet i havet innenfor grunnlinja.

Les uttalelsen vår om Kystsoneplan for Tromsøregionen her 

Les mer om  Interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen her