Norge binder seg til kampen mot fremmede arter

Norge ratifiserer ballastvannkonvensjonen. – Endelig! Dette er et viktig og nødvendig skritt i arbeidet mot introduksjon av fremmede arter i norske farvann. Vi har lenge oppfordret norske myndigheter til å slutte seg til denne avtalen, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

Konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip ble vedtatt i FNs maritime sjøfartsorganisasjon, IMO i 2004. Men uten ratifisering er landene ikke bundet til å følge opp konvensjonen. Konvensjonen vil tre i kraft ett år etter at minst 30 stater med til sammen 35 prosent av verdens handelsflåte har tiltrådt. Foreløpig har bare en håndfull land ratifisert konvensjonen.

– Norge må nå legge press på de andre store sjøfartsnasjonene. Det haster å komme i gang med målrettet internasjonalt arbeid. Det er nemlig fortsatt lang vei å gå før denne avtalen trer i kraft. Vi frykter at nye, uønskede arter vil bli introdusert mens vi venter på at landene slutter seg til konvensjonen, fortsetter Killingland.

Norges Naturvernforbund ber Miljøverndepartementet ta initiativ til å arrangere en internasjonal konferanse om ballastvann. Der må det fokuseres både på renseteknologi og å få flere land til å ratifisere avtalen.

– Norsk teknologi er langt fremme når det gjelder rensing av ballastvann. Å få konvensjonen raskt i kraft internasjonalt, vil derfor ikke bare gagne havmiljøet, men også åpne spennende muligheter for norsk næringsliv, avslutter Killingland optimistisk.

Rapport 1/2005: Belastet vann – spredning av arter med ballastvann

Eldre rapport om ballastvann – Rapport 1/2001: Hvor fartøy flyte kan, der følger ballastvann

Temaside: Fiskeri og marint miljøJa, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for et levende hav

Få Norges Naturvernforbund nyhetsbrev gratis tilsendt på e-post