Ny norsk–russisk miljøallianse

18.-20.11.2011 arrangerte Naturvernforbundet en meget vellykka miljøkonferanse i Sør-Varanger, med stor oppslutning både fra Nord-Norge og fra Russland. Her følger en uttalelse fra konferansen. Vi vil snart også legge ut referat og innledninger.

Uttalelse fra konferansen:

Natur-/ miljø orienterte organisasjoner og virksomheter i nord forventer bistand og reell mulighet til å fremme interessene til folk, naturen og de evigvarende ressursene i forhold til olje- og mineralnæringenes planer.

Til

Norsk og Russisk Miljøverndepartement, utenriksdepartement og Barentsekretariatet

Fra

Naturvernforbundet v/Lars Haltbrekken

Natur og Ungdom v/Stine Østnor

Priroda i Molodezh v/ Nataliia Vorobei

RAIPON v/ Irina Kurilova

Kola environmental Center v/ Alexander Zaytsev

Forening for kystfiskere og oppdrettere i Murmansk regionen  v/ Anatoli Evenko

Den norske regjering la fredag fram sin Nordområdemelding hvor de klare signaler var at olje- og mineralutvinningen i nord er sterkt ønsket av regjeringen, men samtidig var det et ønske om å finne balanse mellom kultur, natur, klima, befolkningsutfordringer og mineralutvinning.

I helgen 18-20.november arrangerte Naturvernforbundet et større Nordområdeseminar i Kirkenes hvor deltakere fra norske og russiske natur og miljøorienterte organisasjoner og næringer deltok over temaet ”oljevirksomhet i nordområdene”. 

I en felles uttalelse fra dette møtet skriver organisasjonene:

Naturen i nord er rik, men svært sårbar.  Den har og kan fortsatt gi evigvarende rene og naturgitte ressurser og verdiskapning forutsatt bærekraftig forvaltning på naturens premisser.

Natur-/ miljø orienterte organisasjoner og virksomheter i nord forventer bistand og reell mulighet til å fremme interessene til folk, naturen og de evigvarende ressursene i forhold til olje- og mineralnæringenes planer. 

Dette innebærer at russiske og norske myndigheter straks må gå i dialog med natur og miljøvern organisasjoner, urfolksorganisasjoner og organisasjoner til primærnæringene og gi disse en reell mulighet til kunnskapsformidling og påvirkning i de arenaer hvor beslutninger tas.