Nytt æresmedlem i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Troms har utnevnt Hans Kristian Eriksen som æresmedlem. På den måten vil vi takke han for den store innsatsen han har gjort med å synliggjøre og verne om natur- og kulturarven fra Vesterålen til Varanger, lokalt, og på tvers av riksgrenser og etniske grenser.

Hans Kristian Eriksen er født 4. april 1933 og vokste opp i Kiberg i Varanger. Hele sitt voksne liv har han bodd på Stonglandseidet i Tranøy kommune på Senja sammen med kona, Erna fra Stangnes. Sammen har de tre døtre. Hans Kristian Eriksen er lærer, forfatter og lyriker.
Eriksen har arbeidet med å synliggjøre og verne natur- og kulturarven, fra Vesterålen til Varanger, lokalt, og på tvers av riksgrenser og etniske grenser.
Innsatsen hans har satt varige spor i form av publikasjoner, fotografier, museumsanlegg og nasjonalparker. Forfatterskapet til Eriksen har i hovedsak omhandla natur- og kulturhistorie knytta til Andfjorden og Senja og historiske ferdselsveger mellom kysten, vidda og Tornedalen. Produksjonen har vært stor med tekster og fotografier, utgivelser av bøker, årbøker og Nord-norsk Magasin. Han har dokumentert kulturminner og etablert bygdemuseum og samiske friluftsmuseum.
Helt fra 60-tallet har Eriksen ivret for å få på plass nasjonalparker på Senja og i Varanger. Begge områdene er nå verna som nasjonale naturskatter.
Eriksen har vært medlem i Naturvernforbundet i mange år og har representert Troms i Naturvernforbundets landsstyre.
Det er mange som setter stor pris på innsatsen han har gjort for naturarven, både som formidler og politiker.

Her kan du lese om de to nasjonalparkene på Wikipedia: Ånderdalen nasjonalpark og Varangerhalvøya nasjonalpark