Ottar Brox – Samling før og etter premiæren

Naturvernforbundet i Tromsø og omegn møtes med andre interesserte på Amtmandens før filmen. Vi tar en prat før vi går sammen over til kinoen før filmen starter. Vi har noen T-skjorter og buttons fra produsent Mona Steffensen. Lyst til å bli med å gi Ottar Brox og filmen en fin mottakelse på premieredagen? – Ta kontakt

Ottar Brox Button

Hva skjer på premieredagen?

  • kl. 1500 Vi møtes før filmen på Amtmandens. For påmelding og T-skjorte send størrelse til regionsekretær i Naturvernforbundet: lk@naturvernforbundet.no
  • 1630 Premiære: Ottar Brox – Kampen om kysten Fokus 1
  • 1800 Kampen om Kysten – Hva nå? Møte i bakrommet på Amtmandens

Kampen om Kysten – Hva nå?

Kampen for kysten – Hva nå?

Onsdag 18. januar er det premiere på filmen «Ottar Brox – Kampen for kysten». Vi samles etter filmen i bakrommet på Amtmandens for å diskutere hvordan vi tar kampen videre.

Paul Jensen og Steinar Eliassen har stått i kampen i mange år og bidratt til filmen om Ottar Brox. De vil trekke noen linjer og si noe om hvor kampen står i dag. Paul Jensen er fisker og tidligere leder i Kystfiskarlaget. Steinar Eliassen er fiskekjøper med lang erfaring i et internasjonalt marked.

Budskapet deres er at fiskeriene må organiseres slik at vi tar vare på kyst- og havmiljøet, våre viktige fiskestammer og legger til rett for bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene.

Professor Ragnar Nilsen vil si noe om hvorfor Ottar Brox er så viktig, og hva vi kan lære av han til den kampen vi nå står i. Ragnar har engasjert seg i dette samfunnsspørsmålet i lang tid og bidratt til en bok om våre fellesressurser sammen med Ottar Brox. Denne boken vil bli lansert til våren.

Stortingsrepresentant Geir Iversen fra Hasvik vil dele av sin mangeårige kamp for kysten som Stortingsrepresentant. Her vil han ta utgangspunkt i fiskeværet Hasvik hvor det ikke er noe fiskemottak lenger. Han vil si noe om hvor viktig fiskemottak er for denne typen lokalsamfunn og hvor viktig det er at myndighetene aktivt legger til rette for aktivitet på kysten.

Etter at disse har innledet møtet vil det bli muligheten til å ta ordet.