Piknik og prat om vindkraft på Vannøya 12.8.

På grunn av de tragiske hendelsene 22. juli har vi bestemt å utsette den tillyste vandringa på Vannøya 12.8.2011.

I samarbeid med Fiskarlaget Nord inviterte Naturvernforbundet bredt på nasjonalt og regionalt nivå til vandring på Fakken. 

Vi takker for positive tilbakemeldinger, og håper å kunne gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt.

Våre tanker går til de som har mistet sine nærmeste.

Les invitasjonen her.