Plastrådgivere i Troms og Finnmark

Prosjektstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet Troms og Naturvernforbundet Finnmark. Stillingens overordnede formål og ansvarsområder er bidrag til redusert plastforsøpling gjennom forebyggende påvirkningsarbeid, kartlegging og organisering av og bistand til ryddeaksjoner.

Maja Konstanse Bernhoff Johansen: 

Maja Bernhoff var ansatt som plastrådgiver i en heltids stilling fra juni 2020 til juni 2021. Maja var den av våre plastrådgivere som fikk gleden, men også utfordringene med å danne grunnlaget til det videre arbeidet i prosjektet. Hennes utdannelse innen miljø og naturressurser med fokus på forurensning, miljøvern og ressursforvaltning har både vi i Naturvernforbundet og andre nytt godt av. Hennes kunnskap, entusiasme og gode humør var en viktig ressurs både i arbeidet og i opparbeidelsen av et bredt kontaktnett. Gode eksempler er deltagelsen i Statsforvalterens prosjekt «Kysten vårres», kontakten med andre ryddeaktører og samarbeidsprosjektet rundt avfallshåndtering med organisasjonen Green Movement 42 i Arkhangelsk, et prosjekt med midler fra Barentssekretariatet.

En av Majas viktigste oppgaver var først å kartlegge og å skrive en kunnskapsrapport om dagens plastforurensning og dets utfordring i Troms og Finnmark 2020-2021. Denne kunnskapsrapporten vil legges ved som en del av rapporteringen til Miljødirektoratet.

«Et av de største problemene med å arbeide med marin forsøpling i nord, er at det mangler en overordnet koordinering og regional plan for opprydding av slik forsøpling, noe som resulterer i en mindre effektiv arbeidsform der frivillige ikke kommer i kontakt med personer de ønsker og trenger å ha kontakt med. Mange vil gjøre mye og ressursene eksisterer, men arbeidet må koordineres og planlegges på et overordnet nivå for å gi best mulig effekt.» (Utdrag fra Maja K. B. Johansen sin avskjedshilsen som kan leses i helhet her… 

Andre arbeidsoppgaver har vært å styrke samarbeidet via god kontakt med lokallag og fylkeslag i regionen, planlegge og gjennomføre ryddeaksjoner, samt søke midler til forskjellige prosjekter, og til forlengelse av stillingen. Selv med pandemi gjennom hele året klarte Maja å gjennomføre flere foredrag og enkelte ryddeaksjoner til stor glede for både Naturvernforbundets medlemmer og andre interesserte. Plastrådgiverstillingen er videreført og vi gjennomfører nå blant annet Majas planlagte skolerydding 2021-22 med midler fra Sparebankstiftelsen.

Naturvernforbundet takker Maja for godt gjennomført arbeid og for all kunnskap hun har bidratt med.

Inger Unstad: 

Inger Unstad har vært vikar i stillingen som plastkoordinator i Troms og Finnmark for gjennomføring av skolerydding 2021-22.

Inger er opprinnelig fra Leknes i Lofoten, men har bodd de siste 28 årene i Vadsø. Hun er utdannet sivilarkitekt, har bakgrunn fra kulturminnevernet og har en forkjærlighet for bygg og konstruksjoner langs kysten av Nord-Norge, samt jobbet for «Den kulturelle skolesekken».

Inger har stor kompetanse, kunnskap og lang erfaring innen plast og marin forsøpling og ikke minst strandrydding og frivilligheten. Hun har de siste årene vært daglig leder av Vadsø Atletklubb, et idrettslag som har vært engasjert i strandrydding gjennom prosjektet Vakre Varanger. Inger sier at skal vi snu utviklingen med forsøpling og klare å stoppe det, må vi se på vårt eget forbruk. Hun er veldig opptatt av at vi skal se og forandre på de sammenhenger som gjør at vi nå står i fare for å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. 

«Vi må rydde våre strender, våre skoger og våre elver. Samtidig må vi rette fokuset på vårt eget forbruk, vårt eget forhold til ting. Søppel er ting på avveie, ting på avveie som ingen etterspør er et resultat av at vi har for høyt forbruk» (Inger Unstad)

Naturvernforbundet takker Inger for hennes gode innsats og gjennomføring av skolerydding 2021-22 og deltagelse i samarbeidsprosjektet rundt avfallshåndtering med organisasjonen Green Movement 42 i Arkhangelsk, et prosjekt med midler fra Barentssekretariatet. 

 

Christina Koch: 

Christina Koch er vår nyansatte plastkoordinator i Troms og Finnmark. Hun er bosatt i Hammerfest, men er opprinnelig fra Tyskland. Tidligere har hun jobbet som ungdomskonsulent Hammerfest kommune med ansvar for ungdommenes fritidstilbud gjennom forskjellige prosjekter, her også strandrydding og kulturfestivaler.

Christina har utdannelse innen miljø og fredsarbeid, og bred erfaring innen kommunikasjon, veiledning, organisering av seminarer og kampanjer. Hun har også jobbet i en zero-waste butikk og har tidligere vært koordinator i en annen frivillig organisasjon. 

«Opptatt av ren natur og en bærekraftig fremtid for generasjoner som kommer» (Christina Koch)

Christina startet sitt arbeid som plastkoordinator i september, og er allerede godt i gang med arbeidet.

Naturvernforbundet ønsker Christina velkommen og gleder oss til det videre samarbeidet.