Protokoll årsmøte naturvernforbundet i Tromsø og omegn 2012. 05032012