Rapport fra Tromsø APs gruppeseminar om oppdrett

Onsdag 19. desember deltok Naturvernforbundet på Tromsø Arbeiderpartis åpne gruppeseminar om oppdrett. Seminar ble laget i samarbeid med Sjømat Norge. Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, holdt innlegg om miljøkonsekvenser ved dagens oppdrett.

Alt i alt er vi førnøyd med dagen. Programmet hadde flere interessante innledninger om hvordan næringen jobber med oppdrett, og hva som gjøres for å løse noen av de utfordringen dagens oppdrett har. Det var innledninger fra næringen selv, havbruksforskningen, Havforskningsinstituttet og Fiskarlaget. På tross av interessante innledninger er det klart at det programmet som var satt opp i stor grad bar preg av å være fra hovedaktørene i næringa, som er misfornøyd med vedtaket fra Tromsø kommune. 
 

Da programmet for seminaret ble lansert, tok Naturvernforbundet i Tromsø og omegn kontakt med Tromsø Arbeiderparti, og påpekte at programmet ikke var balansert nok, og at det var behov for at alle aktører i debatten deltok på de samme debattarenaene. 
 

Dette fikk vi gehør for fra partiet, og Silje Lundberg ble invitert inn til å holde innledning om miljøkonsekvensene sett fra miljøbevegelsens perspektiv.  I tillegg deltok blant annet Paul Jensen, i spørsmål- og diskusjonsrundene og representert kystfiskernes perspektiv. Siljes foredrag og momenter fra innledningenene og diskusjonen ligger vedlagt denne nettsaken. 
 

Vi vil gi Tromsø Arbeiderparti ros for å i utgangspunktet åpne gruppeseminaret for allmenheten, og også for å slippe Naturvernforbundet til rundt bordet. Samtidig ser vi frem til neste seminar, hvor kystfiskernes og miljøbevegelsens perspektiv vil bli grundigere presentert. 

Over mange tiår har miljøbevegelsen og kystfiskerne ropt varsko om tilstanden i fjordene der det drives oppdrett, men blitt møtt med latterligjøring fra oppdrettsnæringa og skuldertrekk fra forskerne. Debatten har pågått deretter, og skyttergravene har vært dype på begge sider. 
 

Vedtaket om lukkede anlegg har skapt en ny dynamikk i ordskiftet, og vi ser konturene av et nytt debattklima rundt oppdrettsaken. Framover er det viktig at alle aktører søker dialog med hverandre, og selv om vi nok aldri blir helt enig, behandle hverandre med respekt.  Tiden for skyttergraver er over, dette vil vi følge opp på nyåret.

Tromsø Arbeiderparti har gjort det klart at de planlegger å få et tilsvarene gruppeseminar på nyåret, der hvitfisknæringen og miljøbevegelsen inviteres til å bidra med programmet. Dette ser vi fram til å være med på! 

Innlegget er skrevet av Anton Petter Hauan, styremedlem i Naturvernforbundet i Tromsø og omegn